Polisi Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwybodaeth ar-lein yn hygyrch i'n holl ymwelwyr ac rydym yn gwneud ymdrech i gadw at ganllawiau hygyrchedd.

Mae ein hymdrechion yn cynnwys:

 Cynnal gosodiad a strwythur gwe-lywio safonol trwy'r amser

 • Defnyddio penawdau, paragraffau, rhestrau a HTML (HyperText Markup Language) arall i greu strwythur dogfennau rhesymegol
 • Caniatáu i ymwelwyr ailfeintio pob testun gan ddefnyddio gosodiadau eu porwr
 • Defnyddio cefndiroedd plaen i wella darllenadwyedd pob testun
 • Defnyddio cyfuniadau lliw blaendir a chefndir sydd â digon o gyferbynnedd ac nad yw'n hysbys eu bod yn achosi problemau i'r rheini â nam ar y golwg
 • Defnyddio priodoleddau alt a/neu deitlau ar bob delwedd ble mae'n briodol, a sicrhau bod pob priodoledd alt a theitlau yn ystyrlon
 • Dylunio gosodiadau i weithio'n foddhaol dros amrywiaeth o eglurderau sgrîn
 • Sicrhau bod pob hyperddolen yn defnyddio testun disgrifiadol ac ystyrlon
 • Osgoi iaith llaw-fer megis "Cliciwch yma"
 • Defnyddio Cymraeg clir
 • Defnyddio arddull ysgrifenedig sy'n syml ac yn ddealladwy

Rydym yn ceisio gwella ein gwefan o hyd. Os oes gennych unrhyw sylwadau am ein polisi hygyrchedd, neu awgrymiadau ynghylch sut i wella'r safle cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

 Ailfeintio'r testun

I wneud maint y testun yn fwy:

 • Internet Explorer: View > Text size 
 • Firefox: View > Text size 
 • Opera: File > Preferences > Fonts > Minimum font size (pixels)

Gellwch ailfeintio'r testun hefyd trwy sgrolio gydag olwyn eich llygoden tra byddwch yn dal y fysell reoli i lawr neu bwyso "Ctrl" a "+" neu "-".

 Bysellau cyrchu

Hafan                           [ Alt ] + [ 1 ]

GOV.UK Verify             [ Alt ] + [ 2 ]

Paham CitizenSafe?    [ Alt ] + [ 3 ]

Tips a Chanllawiau      [ Alt ] + [ 4 ]

Cysylltwch â ni             [ Alt ] + [ 5 ]

Polisi Hygyrchedd        [ Alt ] + [ 0 ]

 Sylwch os gwelwch yn dda fod rhai porwyr ag angen bysell ychwanegol, er enghraifft: 

 • Mae Firefox yn defnyddio [ Alt ] + [ Shift ] + [ Rhif / Llythyren ]. 
 • Mae Opera yn defnyddio [ Shift ] + [ Esc ], yna ar ôl rhyddhau dangosir y rhestr o fysellau  cyrchu sydd ar gael. Bydd pwyso'r llythyren neu'r rhif cyfatebol yn actifadu'r llwybr byr.
 • Mae Chrome & Safari ar OSX yn defnyddio [ Ctrl ] + [ Alt ] + [ Rhif / Llythyren ].

 Cydweddoldeb porwr

Mae'r wefan hon wedi'i dylunio i fod yn gydwedd â phob porwr modern. 

 

Manylion Cyswllt:

Ffôn : +44 (0) 124 465 7348

Ebost: support@citizensafe.co.uk 

Cyfeiriad: The Foundation, Herons Way, Chester Business Park , Chester, CH4 9GB

 

 Rydym wedi ymrwymo i wneud ein gwybodaeth ar-lein yn hygyrch i'n holl ymwelwyr ac rydym yn gwneud ymdrech i gadw at ganllawiau hygyrchedd.